fbpx

Leo vertelt over zijn droom en het ontstaan van de Buzinezzclub

“Het leven is kort, dus haal er nu alles uit. Daar ben ik heel scherp op: bij anderen en mijzelf. Op mijn 25e, na een mislukte fusie van mijn eerste bedrijfje dacht ik: ik wil met mijn idealen mijn boterham verdienen. 18 jaar later ben ik bij de kern gekomen: iedereen verdient een hartbaan. Maar de kansen in Nederland zijn oneerlijk verdeeld. Voordat ik in Rotterdam-Zuid ging wonen, was ik mij daar niet van bewust. Daar vroeg ik op straat aan jongeren wat zij het liefst wilden doen. Hun antwoord? Ik wil mijn eigen buzinezz! We coachten al honderden creatieve ondernemers, en vanuit daar is de Buzinezzclub geboren. Inmiddels begeleiden de Buzinezzclub en Werkclub gezamenlijk 500 nieuwe mensen per jaar. Zij worden member voor het leven en kunnen altijd aankloppen bij de clubs. Zo’n turbo verdienen nog veel meer mensen.”

Zo werkt de Buzinezzclub

 • Organisatie

  De Stichting Buzinezzclub Foundation is een operating charity en heeft twee programma’s om haar maatschappelijke doelen te realiseren op het gebied van welzijn, onderwijs en burgerschap. Dit zijn het Buzinezzclub en Werkclub programma. In samenwerking met en met financiering door lokale partners worden deze programma’s uitgevoerd. Hiervoor wordt op verzoek van de financiers in de meeste gevallen een lokale entiteit opgericht als vehikel om de projectactiviteiten en geldstromen transparant te laten verlopen voor alle stakeholders en de bedrijfsrisico’s te beperken tot individuele vestigingen. Alle vestigingen samen vormen Clubhuis Nederland Beheer B.V. waarvan Stichting Buzinezzclub Foundation enig aandeelhouder is en daarmee de volledige zeggenschap en controle heeft over onder meer de maatschappelijke doelstelling, de statuten, het meerjarenplan, het bezoldigingsbeleid en de aanstelling van bestuurders. Download voor meer informatie onze statuten, ons beleidsplan en ons laatste jaarverslag.

 • Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van Stichting Buzinezzclub Foundation. De Raad
  benoemt de bestuurder en de leden moeten de jaarrekening en het jaarplan goedkeuren. De Raad wordt
  door de bestuurder op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen. Leo van Loon,
  oprichter van de Buzinezzclub en Werkclub, is door de Raad benoemd tot bestuurder. De Raad van
  Toezicht wordt gevormd door:

  Voorzitter: Zahra Mousazadeh
  Vicevoorzitter: Mirjam Sterk
  Secretaris: Clemens van Slingerland
  Penningmeester: Vacant
  Bestuurslid: Henk Bakker
  Bestuurslid: Piet Vessies

 • Aanpak

  De methodiek van de Buzinezzclub is opgebouwd aan de hand van een Theory of Change (Buzinezzclub ToC / Werkclub ToC). Deze is  ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht en SEO Economisch Onderzoek. Input bestaat uit onder meer vakkundig personeel en gemotiveerde vrijwilligers op fysieke locaties. Dat levert throughput in de vorm van een groepstraject met intensieve training, een individueel traject onder persoonlijke begeleiding van een coach uit de praktijk, netwerkactiviteiten en een membership for life. Zo krijgen de members meer motivatie, verbeterde vaardigheden en een groter sociaal netwerk (output). Het effect is uitstroom naar werk en inkomen, spill-overs naar kinderen en familie en een lager beroep op publieke voorzieningen (outcome). De impact is hogere arbeidsparticipatie, een groter verdienvermogen door betere benutting van menselijk kapitaal en verlaging van maatschappelijke kosten zoals zorg, uitkeringen en criminaliteit.

 • Kernwaarden

  Kenmerkend voor onze werkwijze is de persoonlijke, optimistische en ondernemende aanpak met focus op zelfredzaamheid waarbij de member en zijn/haar dromen en talenten centraal staan, niet de regeling en het budget. Onder langdurige en intensieve begeleiding maken de members hun levensplan. Professionals en vrijwilligers uit het bedrijfsleven bieden daarbij coaching en het netwerk om het waar te maken. Met daar bovenop een membership for life begeleidt deze aanpak jongeren naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt, ook bij eventuele terugval of tegenslag.

 • Resultaten

  De aanpak van de Buzinezzclub leidde in de afgelopen tien jaar tot 50-85% uitstroom van members uit de uitkering naar de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam bespaarde al miljoenen op uitkeringen dankzij de Buzinezzclub en de International Labour Organisation (ILO) benoemde onze aanpak in 2019 tot worldwide best practice. Sinds 2020 ondersteunt de Goldschmeding Foundation de Buzinezzclub bij de opschaling van de organisatie. Doel hiervan is dat we veel meer kwetsbare mensen kansrijk maken op een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen!

 • Zahra Mousazadeh

  Voorzitter
 • Mirjam Sterk

  Vicevoorzitter
 • Clemens van Slingerland

  Secretaris
 • Henk Bakker

  Bestuurslid
 • Piet Vessies

  Bestuurslid

Meer Buzinezzclub

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn

•••