fbpx

Iedereen kansrijk: een boost op de arbeidsmarkt

De plek van je wieg en moment van geboorte bepalen in grote mate welke kansen je krijgt. Met name kwetsbare jongeren en nieuwe Nederlanders ervaren ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. Het systeem waarin wet, loket en budget centraal staan in plaats van de mensen om wie het gaat laat deze mensen in de kou staan. De Buzinezzclub Foundation gunt iedereen een kans op een gelukkige carrière en strijdt voor een eerlijker systeem waarin meerjarige, mensgerichte begeleiding de norm is.

 • Dit doen we:

  De Buzinezzclub Foundation maakt kwetsbaren kansrijk op de arbeidsmarkt. Ons doel is tweeledig. Ten eerste willen we onze aanpak opschalen naar 5.000 members per jaar. Ten tweede willen we via onderzoek bewijzen dat meerjarige, intensieve begeleiding tot een beter en duurzamer resultaat leidt.

 • Onze doelgroep:

  Onze doelgroep bestaat uit jongeren en jong volwassenen zonder werk of opleiding met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Met onze Buzinezzclub richten wij ons op jongeren met multiproblematiek die hier geboren zijn, met de Werkclub op nieuwe Nederlanders.

 • Onze aanpak:

  De methodiek van de Buzinezzclub is opgebouwd aan de hand van een Theory of Change (Buzinezzclub ToC / Werkclub ToC), ontwikkeld met de Universiteit Utrecht en SEO Economisch Onderzoek. De impact is hogere arbeidsparticipatie, een groter benutting van menselijk kapitaal en verlaging van maatschappelijke kosten zoals zorg, uitkeringen en criminaliteit.

 • EU SDG Doelen:

  Met onze aanpak dragen we bij aan het bereiken van de Sustainable Development Goals 1, 8 en 17. Op de pagina ‘onze impact’ lees je meer over de effecten van ons methodiek en clubs.

 • Eerlijker systeem:

  Onze members begeleiden wij naar baan, opleiding of eigen bedrijf. Daarin werken we met veel partijen samen. Zo kunnen we, samen met andere stakeholders, het beleid beïnvloeden als stap naar een rechtvaardiger systeem.

 • Langetermijndoelen:

  Op de lange termijn is het effect van onze aapak meer uitstroom naar werk en inkomen, spill-overs naar kinderen en familie en een lager beroep op publieke voorzieningen. Dit heeft al bewezen gevolgen gehad op de maatschappelijke kosten zoals zorg, uitkeringen en criminaliteit.

De Werkclub

De Werkclub is er speciaal voor nieuwe Nederlanders. Onze members komen uit alle windstreken. Het merendeel is gevlucht voor oorlogsgeweld of onderdrukking. Die periode ligt nu ver achter hen; ze zijn veilig in Nederland en willen graag iets terug doen door deel te nemen aan de maatschappij. Onze members kijken weer vooruit en willen bouwen aan een stabiele, positieve toekomst. Vaak hebben zij al werkervaring opgedaan in het land van herkomst. Door weer te werken zijn ze in staat om te zorgen voor dierbaren en zijn zij een voorbeeld voor anderen.

De Buzinezzclub

De Buzinezzclub zet zich al ruim 10 jaar in voor kwetsbare jongeren met een bewezen unieke aanpak, ook in crisisjaren. Jongeren zonder werk, zonder of met beperkte opleiding, soms chronisch ziek en in een uitkering. De Buzinezzclub heeft een sterke aanpak ontwikkeld om jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt te trainen en te coachen, zodat zij zelfredzaam worden en een carrière op kunnen bouwen. Wij geven ze een kans: met onze meerjarige aanpak met intensieve begeleiding hebben we al duizenden jongeren begeleid richting opleiding, werk of een onderneming. En met effect!

Ontmoet de Buzinezzclub

Dit is de Foundation in een notendop:

 • Wekelijks trainingsprogramma met wisselende thema’s, voor de meest kwetsbaren;
 • Bij de clubs doen members kosteloos mee en leren: ‘wat wil ik, wat kan ik & hoe bereik ik mijn doelen?’;
 • Ons doel: binnen 3-6 maanden actieve, duurzame deelname op de arbeidsmarkt;
 • Veel persoonlijke coaching, wekelijks groepstraining & workshops op hoog niveau;
 • Toegang tot het Buzinezzclub-netwerk om kansen te vergroten;
 • Ook ná deelname of bij terugval kunnen members bij ons terecht. Member 4 life!
•••